Vi indsamler almindelige firmaoplysninger/persondata, oplysningerne bruges udelukkende til vores virksomhedsførelse.

Dine data opbevares og gemmes i henhold til den danske regnskabslov, når firmaoplysniger/persondata ikke længere er nødvendig vil de blive slettet.

Som kunde og leverandør har du bl.a. følgende rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen:

  • Anmodning om sletning af data
  • Indsigt (hvilke oplysninger vi har registeret)
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet

Ønsker I at gøre brug af jeres rettigheder, kan der sendes en mail til pernille@hhmetal.dk